Polecamy usługi P.H.U „Hestal” Henryk Słota jako firmy posiadającej wszystkie wymagane uprawnienia do wykonania zleceń – godnej zaufania i w pełni przygotowanej do wykonywania instalacji sanitarnych, c.o, gazowych
Jacek Pięta - Prezes Zarządu BEST Construction Sp. z o.o.
Wykonawca z powierzonych zadań wywiązał się zgodnie z umową, w tym w ustalonym terminie, wykazując fachowość i rzetelność.
Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami budowlanej i prawidłowo ukończone.
Burmistrz Pilzna - mgr inż. Ewa Gołębiowska
Polecam usługi Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „Hestal” Henryk Słota jako firmy posiadającej wszystkie potrzebne uprawnienia do wykonania zleceń, godnej zaufania i w pełni przygotowanej do wykonywania instalacji sanitarnych, c.o, gazowych i instalacji odnawialnych
Wojciech Gancarz - Prezes Zarządu AmTech Sp. z o.o.